Verslag fietsexcursie 6 mei 2023

De eerste fietsexcursie is georganiseerd en gereden op zaterdag 6 mei jl. De deelname hebben we expres klein gehouden. Daar zijn meerdere redenen voor. Wij willen de deelnemers bewust maken van de schoonheid van het gebied. Hen de rust en de kwetsbaarheid laten ervaren. Daar past zeker geen grote groep bij. De reacties waren zeer enthousiast. De fietsexcursie was een enkele reis van de Groendijksterzijl naar de Tersoalstersyl. Dit onder de bezielende leiding van de gidsen Johannes Leeverink en Geart Bos, die de rit kleurden met persoonlijke verhalen uit hun jeugd. Beiden mannen “binne hikke en tein” in dit gebied en kennen het op hun duimpje.
Anneke Heijnis en Klaas Haringa hebben de deelnemers verteld over de flora en fauna. Over onder andere vogels, otters, libellen en waardplanten. Wat het verband is tussen begroeiing en insecten en vogels. Wat de voorwaarden zijn voor een gezond planen en dierenleven. Tegelijkertijd werd ook de kwetsbaarheid duidelijk.
Het is de bedoeling om na de vakanties nog een excursie te organiseren.
De aanmeldprocedure gaat dan weer via de FB-pagina van de stichting.

Fietsexcursie Handhaving en Toezicht
Op 30 mei jl hebben we met de heren van Handhaving en Toezicht ook een fietsexcursie gereden. Zelfde route (uiteraard), meer aandacht voor de menselijke bedreiging van de natuur en de verkeersveiligheid.

Wij wilden hen laten zien en horen wat een bijzonder en uniek gebied de omgeving van de Griene Dyk is en dat die het meer dan waard is om gekoesterd te worden. Onder het motto “Wat je niet kent, kun je niet van houden”, hebben we hen uitgebreid verteld over de unieke flora en fauna. Hoe alles met elkaar te maken heeft. Bijvoorbeeld schoon en helder water in de sloten heeft een uitbundige plantengroei tot gevolg, waar dan weer insecten op afkomen die weer voedsel zijn voor o.a. de vogels. Natte hooilanden, bloem- en kruidenrijke weilanden, rietvelden, plasdras etc., alles kwam voorbij met voor elke habitat een toelichting wat daar zoals leeft. Maar ook het belang van de begroeiing langs en in de bermen van de Griene Dyk is onder de aandacht gebracht.
Zo hebben de mensen van Handhaving en Toezicht het gebied leren kennen!
Ze kunnen niet anders dan er van gaan houden, zou je denken 😊.
Na afloop van de excursie waren zij echt onder de indruk van de schoonheid en diversiteit die ze hebben gezien en waar over verteld is.
Om de lijnen kort te houden is een contactpersoon aangewezen waarmee we regelmatig zullen sparren om verbeterpunten door te voeren, maar ook als er calamiteiten zijn kunnen we daar terecht.
Zo proberen we met elkaar, door samenwerking, de gebieden te beschermen en te vrijwaren van verstoring.

Al weer een stap in de goede richting!

Bericht 10 maart in de de LC

Bericht 23 februari in de LC

Bericht 10 februari in de LC

Bericht 9 februari in de LC