Home
Historie Griene dyk
Bestuur en organisatie
Foto's
Recente waarnemingen
Verhalen
Actueel
Contact
previous arrow
next arrow

Waarom deze Stichting?

De aanleiding tot de oprichting van de Stichting Griene Dyk Natuurlijk is, zoals zo vaak met stichtingen het geval, een trieste. Er gaan dan meestal zaken niet goed.

Zo ook nu.  

Het kwam voort uit onze zorgen rond de ontwikkeling van het Ambitieplan de Potten door de projectgroep van de gemeente Sùdwest Fryslân en enkele ondernemers om van de Potten het watersportcentrum van Friesland te maken, waar gedurende het hele jaar activiteiten en evenementen moesten plaatsvinden.

Wij maakten, en maken ons nog steeds zorgen over de nadelige effecten die deze plannen zullen hebben op de kwetsbare Natura 2000 gebieden die aan de westkant van de Sneekermeer liggen. Economisch belang van een paar ondernemers leek belangijker dan de natuur, ondanks fraaie beloften over natuurbehoud en duurzaamheid. Om meer gewicht in de schaal te leggen is de stichting Griene Dyk Natuurlijk opgericht om op deze wijze een belangrijke partij te zijn in de besprekingen met de gemeente. Om het belang van de werkzaamheden onder de aandacht te brengen van iedereen die behoud en bescherming van de natuur hoog in het vaandel heeft, is een Facebook-groep opgericht die de standpunten van de stichting uitdraagt. Deze Facebook-groep, Griene Dyk Natuurlijk, is tevens een platform waar de leden foto’s kunnen plaatsen van de flora en fauna van dit gebied om op deze wijze de minder mobiele medemens mee te laten genieten.