Verslag Natuurinformatie -en Beleefdag 13 april 2024

De eerste Natuurinformatie- en Beleefdag is weer voorbij! Wat een succes!
Meer dan 60 aanmeldingen voor de wandel- en fietsexcursies naar Gaustersyl/Sybrandabuorstersyl en rond de recreatieplas.
Heel veel kinderen, dat is ook erg goed nieuws, zeker met het oog op de toekomst.
De gehoopte spontane aanloop bleef wat achter bij de verwachtingen, maar als de dag omvliegt…
Handhaving en Toezicht had, zeker in de middag, de volle aandacht van de kinderen.

De Vogelwacht had her en der op de locatie grote informatieborden staan, die door de ouders met name, met aandacht werden gelezen. Wij waren allemaal erg te spreken over de interesse.
In de ochtend, rond 10 uur kwam de wethouder Henk de Boer langs. In de melding van de Griffie stond dat meneer de Boer geen excursie zou lopen….
Hij is gebleven tot 12.00 uur, en heeft de wandelexcursie naar Gaustersyl gelopen. Hij was diep onder de indruk van de enorme biodiversiteit in dit gebied. En, hij zag z’n eerste Blauwborst.
Ook gemeenteraadslid Carla vd Hoek was grote delen van de dag aanwezig.

Daarmee is een van de doelstellingen van dit evenement geslaagd: de politiek doordringen van de waarde van dit mooie gebied, dat de natuur erg kwetsbaar is en dat je daar erg zuinig op moet zijn en blijven.
De dronedemonstratie die gepland stond voor de middag kon niet doorgaan, helaas. Het waaide veel te hard. Eén poging had zowat fatale gevolgen voor de drone. De uitleg, die wel werd gegeven, werd met grote interesse gevolgd.
Het bestuur en de beheerders van de stichting Griene Dyk Natuurlijk en de gelijknamige facebookgroep, willen alle vrijwilligers, enorm bedanken voor de inzet!
De foto’s die geplaatst zijn geven een beeld van de gezellige drukte en de stand locatie.
Ik heb helaas geen foto’s van de excursie naar Gaustersyl.. ☹