Er komen slechts een paar excursies per jaar.

In de winter willen we vertellen over de overwinteringsgebieden, wie en wat er zoals uit het noorden naar hier komt. We nemen dan ook een kijkje bij de droge en de natte gebieden.

Als het voorjaar is en de trek naar het noorden en die vanuit het zuiden naar onze streken weer op gang komt, is de natuur echt spectaculair. Het bruist van het leven. Tijdens de excursie in het voorjaar krijgt u tekst en uitleg over deze migratie. En er is ook heel veel te zien.

In de nazomer, als de najaarstrek op gang komt, is het ook zeker de moeite waard om deel te nemen aan de nazomerexcursie.