Wat is onze visie?

Wij zullen ons uiterste best doen om de mensen bewust te maken van het belang van de natuur. Wij willen hen laten zien wat de waarde van de natuur is en wat dat betekent voor alle leven op aard.

Natuur is de basis van alles wat leeft, we kunnen niet zonder. Doordat er steeds meer wrijving komt tussen de natuur en de economie willen wij het besef laten doordringen dat de natuur een onlosmakelijk deel is van onze maatschappij. De natuur moet gekoesterd en beschermd worden en waar mogelijk uitgebreid. Onze kinderen moeten ook nog kunnen genieten van flora en fauna, rust en ruimte die de natuur biedt.