22 juli 2023


Het is alweer een hele poos geleden dat wij jullie hebben geïnformeerd over de voortgang van de plannenmakerij van de gemeente Sùdwest Fryslân. Vandaag een update.

Op 9 maart is het ambitieplan de Potten door de raad aangenomen. Weliswaar met een paar fikse mitsen en maren. De verantwoordelijk wethouder gaf in die vergadering aan dat er een zogenaamde gebiedscommissie geformeerd zou worden waar elke belanghebbende partij, zoals de ondernemers en bewoners, maar ook wij, de natuurclubs, plaats zouden innemen om zo in gezamenlijk overleg de plannen om te zetten in een voor elke partij acceptabele uitvoering. Daar waren we blij mee, overleg en communicatie tussen mensen en partijen, is immers een fundament voor resultaat,

Wat volgde was een oorverdovende stilte…….
Echt zeldzaam stil bleef het tot nu toe, geen enkel contact met de wethouder, geen enkele vorm van informatieverstrekking.
25 mei jl. heeft het bestuur een brief naar de wethouder gestuurd met de vraag wat de status, de voortgang was van de plannen en wanneer de gebiedscommissie geformeerd zou worden.

We zagen wel activiteiten georganiseerd worden die volgens de laatste versie van het ambitieplan niet zouden mogen plaatsvinden.
Wij kregen op 21 juni een mail waarin werd gemeld dat de gebiedscommissie pas na september geïnstalleerd al worden.
Inmiddels zijn we dik 4 maanden verder en er is nog steeds niks georganiseerd.

Maar wees er zeker van dat wij ons heel erg zullen inspannen om de natuur rondom de Griene Dyk te beschermen en te vrijwaren van verstoring en dat wij de gemeente SWF er telkens weer op zullen aanspreken dat wij stappen willen zetten, verder gaan zoals beloofd!
Door de steun van inmiddels een kleine duizend leden van onze FB-groep en nog veel meer anonieme ondersteuners gaat dat zeker lukken!

Ik begon met te zeggen dat we een update zouden geven. Nou, die is er dus niet, helaas.