De Potten: ‘Net mear, net heger, mar better’
Recreatiegebied blijft toegankelijk voor toerist met kleine beurs
SNEEK Met 31 stemmen voor en 3 tegen is donderdag in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân de toekomstvisie voor het recreatiegebied De Potten aan de Snitser Mar vastgesteld.
Door Maria Del Grosso

Griene Dyk Natuurlijk vroeg tijdens de raadsvergadering over De Potten aandacht voor de natuur in het gebied.
FOTO LC

Alleen de fractie van GBTL (Gemeentebelangen Totaal Lokaal) stemde tegen, omdat de ondernemers in de visie op één staan, aldus woordvoerder Carla van der Hoek en niet de natuur.
Alle andere partijen vinden dat er genoeg waarborgen zijn om de natuur te beschermen. Zoals CDA-woordvoerder Theunis de Vries het verwoordde. ,,It giet net om mear, net om heger as it om bebouwing giet, mar om better.’’
Verbetering van het gebied is zeker nodig, vinden ook alle andere partijen, dus moet je in een visie vastleggen wat wel en niet kan. Ondernemers in het gebied weten dan waar ze aan toe zijn. Natuurorganisaties ook. Zij kunnen ook met initiatieven komen voor natuureducatie.
Pas bij concrete plannen zal duidelijk worden wat wel en niet kan. Wethouder Michel Rietman kon daarom donderdag niet exact aangeven wat onder kleinschalige evenementen wordt verstaan.

Op de publieke tribune vroeg de natuurbeschermingsgroep Griene Dyk Natuurlijk aandacht voor de natuur met een spandoek. Rietman stelde eerder al voor een samenwerkingsverband op te tuigen van alle groepen die opkomen voor de natuur, van de ondernemers in het gebied, de gebruikers en de huisjeseigenaren.

Met een motie probeerden GroenLinks en GBTL deze samenwerkingsgroep steun te geven door een fonds voor hen beschikbaar te stellen. Na een schorsing werd de motie afgezwakt naar het alleen faciliteren van de samenwerkingsgroep, zodat het voor deze vrijwilligers duidelijk is dat de gemeente ze op weg wil helpen.
Hier stemden 23 raadsleden voor en 11 tegen. De tegenstand kwam van het CDA, de ChristenUnie, FvD en de VVD.
Rietman kreeg van de PvdA-fractie een koelbox uitgereikt om te benadrukken dat het gebied ook voor de toerist met de kleine beurs toegankelijk moet blijven. De wethouder nodigde daarop alle gemeenteraadsleden uit om eens te komen ‘koelboxen’ in De Potten.