De Potten: doodbloeden of oppoetsen
De grootschaligheid is eraf wat betreft de toekomstplannen voor recreatiegebied De Potten aan de Snitser Mar. Geen hotel, geen grote festivals, maar wat dan wel? De basis op orde brengen, zegt wethouder Michel Rietman van Súdwest-Fryslân.
Maria Del Grosso

Wethouder Michel Rietman van Súdwest-Fryslân vindt dat recreatiegebied De Potten wel een opknapbeurt kan gebruiken.
foto Niels de Vries

Het is een regenachtige dag. Parkeren zonder natte voeten te halen is amper mogelijk op de parkeerterreintjes langs de Paviljoenwei in Offingawier. Dit is de toegangsweg naar recreatiegebied De Potten die uiteindelijk leidt naar de pont richting Starteiland. Die plassen, die zijn geen reclame, vindt wethouder Michel Rietman van Súdwest-Fryslân. Zijn gemeente maakte een gebiedsvisie voor het 126 hectare tellende Potten-terrein. Daar komt nog 1,5 hectare van het Starteiland bij.

Rietman wijst op de situatie bij de pont waar het ,,een en al verharding’’ is. Hoe mooi zou het zijn als die bestrating plaatsmaakt voor leuke zitjes en beplanting? ,,De bus moet hier altijd kunnen komen, maar in de toekomst moeten we voorkomen dat auto’s helemaal tot het eind door kunnen rijden.’’ Het verbaast Rietman toch al dat Sneekers in een enquête aangaven vaak met de auto naar dit recreatiegebied zo dicht bij huis te gaan. ,,Pak de fiets’’, is zijn oproep. Aansluitend daarop merkt hij op dat er dan wel laadpalen voor elektrische fietsen moeten komen.

Groei

Voor dat soort plannen en voorzieningen, maar vooral ook voor het opknappen van de huidige voorzieningen, wil de gemeente ruimte bieden in het toekomstplan. ,,Het gaat om nieuwe wandelroutes, modernere speelplekken voor de jeugd en bijvoorbeeld extra steigers, zodat kano’s en suppers het gebied makkelijker kunnen bereiken. Dan heb ik het echt niet over grote jachten of het enorm vergroten van het aantal huisjes op RCN De Potten.’’

,,Maar’’, tekent hij aan, ,,RCN moet wel de mogelijkheid hebben te bouwen voor de hedendaagse toerist, die bijvoorbeeld om ecolodges vraagt.’’ Het oorspronkelijke plan om daarvoor stacaravans te laten wijken, is losgelaten. ,,Onze eerste gebiedsvisie ging uit van 50 procent groei, wat is teruggebracht naar 15 procent.’’

De gemeente moest de visie heroverwegen na veel kritiek van belanghebbenden, die in april 2021 werden verrast door het rapport De Potten 2 . Vogelbescherming Nederland en de Stichting Griene Dyk Natuurlijk vrezen nog steeds voor de gevolgen voor de natuur. Maar ook het dorp Offingawier, dat alle verkeer richting De Potten te verwerken krijgt, en eigenaren van vakantiewoningen, woonarken en chalets kwamen in het geweer.

Ondernemers

Een van de kritiekpunten was dat de gemeente alleen had geluisterd naar de ondernemers in het gebied. ,,Ik vergelijk het met de winkelkern van Sneek. Ondernemers daar hebben ook wensen die wij faciliteren en willen weten wat ze wel en niet mogen. Op diezelfde manier willen wij de ondernemers op De Potten faciliteren.’’ Na de kritiek besloot de gemeente inspraakrondes te houden en een enquête uit te zetten.

Holger Bakker, die een recreatieve waterwoning bezit, constateert dat het grootschalige er daarna wel vanaf is gegaan, maar dat de eigenaren nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn. Het liefst had hij een gedetailleerd vlekkenplan gezien van alle initiatieven.

Ook natuurbeschermers maken zich, valt op te maken uit een recent ingezonden brief in de Leeuwarder Courant, nog steeds zorgen over de gevolgen voor het omliggende Natura 2000-gebied. Zij constateren dat natuurvriendelijke plannen, die zij ingebracht hebben, niet terug te vinden zijn. In reactie daarop zegt Rietman dat hun ideeën voor een alternatieve kanoroute, vlinderveldjes of een blote voeten pad zeker meegenomen worden.

Natuur

Over de natuur: ,,De Potten is omringd door Natura 2000. Daar zit duidelijke wet- en regelgeving aan vast. Daar heb ik me aan te houden. De natuur is hier de gastheer.’’ Voor eens en voor altijd wil Rietman daarom duidelijk maken dat het grote, populaire Sneekweekfestival Garden of Dance echt niet zal verhuizen naar De Potten. Het festival is de laatste jaren niet meer gehouden vanwege gebrek aan een goede plek. Waarom wordt er dan toch gesproken over evenementen in de visie? ,,We willen wel ruimte scheppen voor bijvoorbeeld een streekmarkt, een klein festival of het optreden van een troubadour.’’

De grootste droom van Rietman is dat inwoners van Súdwest-Fryslân veel vaker in eigen gemeente op vakantie zullen gaan. Jongeren beseffen niet eens dat ze in het gebied De Potten zijn, maar weten de waterskibaan prima te vinden. ,,Daarom zeg ik: poets je pareltjes op. Alles in dit grote gebied moet veel beter met elkaar in verbinding worden gebracht.’’ Een gastheer of gastvrouw zou het helemaal afmaken, denkt Rietman. ,,Iemand die je de weg wijst, maar ook handhaaft waar dat nodig is.’’

De verkeersproblematiek in Offingawier is een apart hoofdstuk, vindt Rietman. Uiteraard heeft het dorp rond de Sneekweek en op mooie dagen last van extra verkeersdrukte. Maar die druk speelt het hele jaar door vanwege sluipverkeer. De gemeente presenteerde daarom onlangs twee alternatieve routes richting De Potten die onderzocht zullen worden. Donderdag houdt de partij Nieuw Sociaal in Offingawier een politiek café over het Potten-gebied.