Voor- en tegenstanders van ontwikkelingen op De Potten bij Sneek houden elkaar in evenwicht. Wethouder stelt samenwerkingsverband van alle partijen voor

Een samenwerkingsverband van ondernemers, natuurorganisaties, gebruikers en eigenaren van recreatieve onderkomens moet recreatiegebied De Potten verder vorm geven.
Maria del Grosso

Foto Niels de Vries

Met die oplossing probeert wethouder Michel Rietman van de gemeente Súdwest-Fryslân politieke steun te krijgen voor de toekomstvisie van dit gebied aan de Snitsermar. De stemverhouding lijkt na de eerste commissievergadering dinsdag over dit plan zo’n beetje in evenwicht te zijn wat betreft voor- en tegenstanders.
De PvdA, de grootste fractie, kan de doorslag geven maar is nog worstelende, aldus PvdA’er Pieter Jan Scholtanus. GroenLinks en GBTL zijn vooralsnog tegen, de FNP is zeer kritisch. Het is afwachten of de grote partijen PvdA en FNP zich uiteindelijk tegen keren of met moties en amendementen zullen komen, zoals de VVD verwacht. Deze partij, voorstander van de visie, vraagt zich af wat de wethouder doet als die moties en amendementen zijn plan onderuit halen. Rietman wilde daar niet op vooruit lopen.

In de commissievergadering, met tien insprekers, tekenden zich opnieuw de tegenstellingen af die al naar voren kwamen tijdens de voorbereiding van het plan om op De Potten meer mogelijk te maken.
Er waren vijf insprekers voor het plan en vijf tegen. Voorstanders zijn met name de ondernemers in het gebied, die liefst het hele jaar door publiek willen trekken omdat het anders een moeilijk verhaal wordt om het ondernemen rendabel te maken. Tegenstanders zijn natuurorganisaties die vrezen voor de effecten op het omliggende Natura 2000-gebied.

De natuurclubs brachten meerdere malen in dat toename van licht en geluid, wat extra evenementen als kleine festivals met zich meebrengen, schadelijk is voor de natuur. Rietman zei dat het na het vaststellen van de visie aan ondernemers is om met initiatieven te komen. Van die plannen zal altijd een effectmeting op het milieu worden gedaan.
Bij de voorstanders in de raad horen vooralsnog het CDA, Nieuw Sociaal, D66, VVD, Volkspartij en Forum voor Democratie. Een deel van deze partijen wil meer zekerheid over de toekomstige handhaving. In het plan wordt een gastvrouw of gastheer voorgesteld, maar welke bevoegdheden krijgt zo iemand, was de vraag. ,,Wat je net hanthavenje kinne, moatte je net tastean’’, aldus Tsjerk Bouwhuis van de FNP.

Deze partij haalde in ieder geval één toezegging van de wethouder binnen. In de visie wordt voorgesteld over het Sneekermeer te praten omdat iedereen dat zo noemt. Een doorn in het oog van de FNP omdat de officiële naam Snitsermar is. Rietman zegde toe dit aan te passen.