Poiesz supermarkten bestaat 100 jaar.

Dat kan bijna niemand zijn ontgaan. De grote finale was een groot feest op het recreatieterrein de Potten, op 9 en 10 sept jl. De organisator, bureau PlusNauta, had vooraf contact met ons gezocht, om ons op de hoogte stellen van dit gebeuren en te informeren waar zij rekening mee moesten houden. Prijzenswaardig, want dit is hoe wij het graag zien: vooraf informeren en overleg. Wij zagen hier ook een uitgelezen kans om aan een groot publiek te vertellen in welk prachtig gebied zij het feest vieren! Hoe waardevol dit stuk natuur is! En dat dit zich uitstrekt langs de hele Griene Dyk, vanaf Sneek naar de Mardyk.
En dat de doelstellingen van de stichting zijn om verstoring van dit gebied te voorkomen en de flora en fauna te beschermen

Na overleg met Bram Nauta hebben wij een plaats gekregen op het feestterrein van waaruit we korte wandelingen door het gebied konden maken. De lengte van 1 km en een duur van ongeveer 25 minuten waren kort/lang genoeg om te kunnen concurreren met de andere activiteiten op het terrein. Op de eerste foto zie je de route met de 5 beleef- en vertelpunten. De andere foto’s geven een indruk van het geheel.
Op zaterdag waren de gidsen Ype van der Werf, Marco Veldhuizen en ik. Op zondag, Jan Bakker, Klaas Haringa en ik. Van Jan heb ik geen foto helaas…

Ook hebben we veel aanloop “aan de tafel” gehad en konden we vaak en veel vertellen over de pracht en waarde van de natuur rondom de recreatieplas, over de seizoenen, de functie van de Potskarren en andere natura 2000 gebieden. En dat we daar zuinig op moeten zijn!
We hebben erg veel positieve reacties gekregen en we zijn dan ook blij dat we ons verhaal konden vertellen.
Het motto van deze dagen was: Bewustwording!
Veel mensen gaven aan later zeker nog eens terug te komen om in alle rust te genieten van dit mooie gebied!