Zoals jullie weten is deze website verbonden me de Stichting Griene Dyk Natuurlijk. En wat jullie waarschijnlijk ook wel weten is dat deze stichting draait op vrijwilligers en donaties. De vrijwilligers onderhouden de contacten en overleggen met alle partijen die te maken hebben met de doelstellingen van de stichting. Ook de gidsen voor de excursies horen daarbij, de beheerders van de facebook-pagina en website, de natuurliefhebbers die ondersteunende werkzaamheden doen etc. etc. Aan al deze activiteiten zijn ook kosten verbonden. Gelukkig zijn er donateurs die bijdragen in de kosten, die dit werk mogelijk maken. Daarom volgt hieronder een bericht van het bestuur:

“Het bestuur van de Stichting Griene Dyk Natuurlijk wil via deze weg de donateurs hartelijk bedanken voor de bijdragen die zij in de afgelopen periode mocht ontvangen.

De Stichting Griene Dyk Natuurlijk zet zich o.a. in om de mooie en unieke natuurgebieden op en langs de Griene Dyk te beschermen. De Stichting ontvangt geen financiële steun van de overheid maar is afhankelijk van giften, bijdragen van donateurs en opbrengsten van excursies en andere activiteiten.

Dankzij donateurs kan de Stichting Griene Dyk Natuurlijk de natuurwaarden versterken en vergroten, waarbij zij ook samenwerkt met andere natuurorganisaties, publieksvoorlichting geven en overheden, bedrijven en instellingen adviseren op gebied van verantwoord omgaan met de natuur.

En als zaken helemaal fout dreigen te gaan en indien nodig, juridische stappen ondernemen om natuurgericht handelen zeker te stellen, natuurwaarden te behouden en te bevorderen.

Om ons werk ook in de toekomst te kunnen blijven doen, hopen wij dat er meer mensen zijn die een donatie willen doen.

Nogmaals hartelijk dank!

Bestuur Stichting Griene Dyk Natuurlijk”.