Na lang wachten is het dan eindelijk zover!
Er zal vervolg worden gegeven aan de gebiedsvisie De Potten.
Eén van de eerste stappen is ervoor te zorgen dat ‘de basis op orde’ is. Een speerpunt hiervan is het oprichten van een gebiedsorganisatie met daarin belanghebbenden van het recreatiegebied.

Even het geheugen opfrissen, hoe zat het ook alweer?

Het eerste ambitieplan voor de Potten riep zoveel weerstand op dat de gemeenteraad de wethouder vroeg de plannen te herzien.
En vooral ook om ook de natuurclubs mee te nemen in het opstellen en realiseren van een nieuw plan. De natuur moest op 1!
Laten we wel wezen, dat kan bijna ook niet anders als je weet dat de plaats waar de plannen gerealiseerd moeten worden, bij de Potten, volledig omgeven is door de Natura 2000 gebieden de Potskarren, het Galgelân en de Snitsermar.
Deze Snitsermar is zelf ook helemaal Natura 2000 gebied.
De provincie is het bevoegd gezag voor de toetsing van werkzaamheden en activiteiten in en bij
Natura 2000-gebieden. Hier gelden dan ook de gebiedsbeschermingsbepalingen en ook de soortenbeschermingsbepalingen.
Alleen bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag.

Vorig jaar in maart, tijdens de DSO-vergadering, heeft de wethouder beloofd dat er een gebiedsorganisatie zal komen waarin alle betrokken partijen zullen deelnemen. Om zo in gezamenlijk overleg te komen tot een voor alle partijen aanvaardbaar en realiseerbaar plan.
De start van dit overleg staat gepland op 5 maart a.s.
We zullen jullie op de hoogte houden van de voortgang.

Maar wat is nu precies Natura2000?
Daarover kun je meer te weten door gewoon door te lezen!

Natura 2000
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000 gebieden worden dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Daar geldt speciale wet- en regelgeving.

Wil je meer weten over Natura 2000? Lees dan verder en maak gebruik van de informatiebronnen die je  d.m.v. de linkjes kunt raadplegen.

Wet-en regelgeving – Kenniscentrum InfoMil
Natura 2000 | Natuur en biodiversiteit | Rijksoverheid.nl
https://www.natura2000.nl/gebieden/friesland/sneekermeergebied

Eerder gaven we aan dat de Sneekermeer, Snitsermar, de Meer, geheel Natura 2000 gebied is. Op het kaartje hieronder kun je precies zien welke gebieden bij Sneekermeer Natura 2000-gebied (gebiedsnummer 12) horen.

Alles bij elkaar genomen kun je niet anders dan concluderen dat wij met elkaar, Sneekers, Legeansters, Toppenhústers, Twellegeasters, Jousters, Terhernsters en iedereen rondom de Snitsermar in een heel erg mooi gebied wonen. Je hoeft echt niet naar het buitenland om mooie natuur te zien. Stap op de fiets en ga genieten.En dat willen we, moeten we, met elkaar beschermen.